-A A +A
Type: 
Journal
Description: 
Rozbíjení inverzní symetrie ve fereeleRashba efekt; Fotoemisse; DFTktrickém polovodiči způsobuje děleni stavů, tzv Rashba efekt. V tomto článku ukazujeme kompletně mapování spinové polarizace těchto Rashba stavů za pomoci spinovo rozlišené fotoemisse.
Publisher: 
American Physical Society
Publication date: 
1 Jan 2016
Authors: 

Hans Joachim Elmers, Robert Wallauer, Marcus Liebmann, Jens Kellner, Markus Morgenstern, Ruining Wang, Jos E Boschker, Raffaella Calarco, Jaime Sánchez-Barriga, Oliver Rader, Dmytro Kutnyakhov, Sergey V Chernov, Katerina Medjanik, Christian Tusche, Martin Ellguth, H Volfová, St Borek, Jürgen W Braun, Jan Minár, Hubert Ebert, Gerd Schönhense

Biblio References: 
Origin: 
Physical review B