-A A +A
Type: 
Journal
Description: 
► Cover image from MC Wu, A. Aziz, D. Morecroft, MG Blamire, MC Hickey, M. Ali, G. Burnell, and BJ Hickey, Appl. Phys. Lett. 92, 142501 (2008) … LASERS, OPTICS, AND OPTOELECTRONICS 141101 Low residual doping level in homoepitaxially grown ZnO layers (3 pages) … IC Robin, A. Ribeaud, S. Brochen, G. Feuillet, P. Ferret, H. Mariette, D. Ehrentraut, T. Fukuda … 141102 CW lasing of current injection blue GaN-based vertical cavity surface emitting laser (3 pages) … Tien-Chang Lu, Chih-Chiang Kao, Hao-Chung Kuo, Gen-Sheng Huang, Shing-Chung Wang … 141103 Experimental demonstration of multiwatt continuous-wave supercontinuum tailoring in photonic crystal fibers (3 pages) … A. Kudlinski, G. Bouwmans, Y. Quiquempois, A. Mussot … 141104 Improvement of light extraction from GaN-based thin-film light-emitting diodes by patterning undoped GaN using modified laser lift-off (3 pages)
Publisher: 
Publication date: 
7 Apr 2008
Authors: 

IC Robin, A Ribeaud, S Brochen, G Feuillet, P Ferret, H Mariette, D Ehrentraut, Tien-Chang Lu, Chih-Chiang Kao, Hao-Chung Kuo, Gen-Sheng Huang, A Kudlinski, G Bouwmans, Y Quiquempois, A Mussot, Kui Bao, Xiang Ning Kang, Bei Zhang, Tao Dai, Yong Jian Sun, Qiang Fu, Gui Jun Lian, Guang Cheng Xiong, Guo Yi Zhang, DJM Stothard, TJ Edwards, D Walsh, CL Thomson, CF Rae, MH Dunn, AP Ongstad, R Kaspi, GC Dente, ML Tilton, R Barresi, JR Chavez, Alexandre Francois, Jian Zhang, Xiaomei Jiang, Peng Jiang, Bin Jiang, Ryoichiro Suzuki, Tomoyuki Miyamoto, Tomoyuki Sengoku, Fumio Koyama, J Heinrich, R Langhans, MS Vitiello, G Scamarcio, D Indjin, CA Evans, Z Ikonić, P Harrison, S Höfling, A Forchel, Song Ye, Bin Zhu, Jingxin Chen, Jin Luo, Jian Rong Qiu, Anna C Peacock, Adrian Amezcua-Correa, Jixin Yang, Pier JA Sazio, Steven M Howdle, HT Miyazaki, K Ikeda, T Kasaya, K Yamamoto, Y Inoue, K Fujimura, T Kanakugi, M Okada, K Hatade, S Kitagawa, Rui Li, Chen Cheng, Fang-Fang Ren, Jing Chen, Ya-Xian Fan, Jianping Ding

Biblio References: 
Volume: 92 Issue: 14 Pages: 142501
Origin: 
Appl. Phys. Lett