-A A +A
Type: 
Journal
Description: 
Page 1. ► Cover image from RJ Martín-Palma, CG Pantano, and A. Lakhtakia, Appl. Phys. Lett. 93, 083901 (2008). LASERS, OPTICS, AND OPTOELECTRONICS 081101 UV polaritonic emission from a perovskite-based microcavity (3 pages) G. Lanty, JS Lauret, E. Deleporte, S. Bouchoule, X. Lafosse 081102 GaNAsSb/GaAs waveguide photodetector with response up to 1.6 m grown by molecular beam epitaxy (3 pages) WK Loke, SF Yoon, Z. Xu, KH Tan, TK Ng, YK Sim, S. Wicaksono, N. Saadsaoud, D. Decoster, J. Chazelas 081103 Liquid crystal display using combined fringe and in-plane electric fields (3 pages) Ji Woong Park, Young Joo Ahn, Jun Ho Jung, Seung Hee Lee, Ruibo Lu, Hyang Yul Kim, Shin-Tson Wu 081104 Extraordinary midinfrared transmission of rectangular coaxial nanoaperture arrays (3 pages) Ahmet Ali Yanik, Xihua Wang, Shyamsunder Erramilli, Mi K. Hong, Hatice Altug …
Publisher: 
Publication date: 
25 Aug 2008
Authors: 

G Lanty, JS Lauret, E Deleporte, S Bouchoule, WK Loke, SF Yoon, Z Xu, KH Tan, TK Ng, YK Sim, S Wicaksono, N Saadsaoud, D Decoster, J Chazelas, Ji Woong Park, Young Joo Ahn, Jun Ho Jung, Seung Hee Lee, Ruibo Lu, Hyang Yul Kim, Ahmet Ali Yanik, Xihua Wang, Shyamsunder Erramilli, Mi K Hong, Hatice Altug, Xiang Wu, Hao Li, Liying Liu, D Monzón-Hernández, Vladimir P Minkovich, Joel Villatoro, Mark P Kreuzer, Sergey Suchalkin, Seungyong Jung, Gela Kipshidze, Leon Shterengas, Takashi Hosoda, David Westerfeld, Donald Snyder, CH Chiu, HH Yen, CL Chao, ZY Li, Peichen Yu, HC Kuo, TC Lu, SC Wang, KM Lau, Wanhua Zheng, Gang Ren, Mingxin Xing, Wei Chen, Anjin Liu, Wenjun Zhou, Toshihiko Baba, Kango Nozaki, Yuh-Renn Wu, JR Chen, CC Kao, Han-Wei Yang, WY Yeh, C Bayram, F Hosseini Teherani, DJ Rogers, M Razeghi, AV Stier, CJ Meining, BD McCombe, I Chado, P Grabs, G Schmidt, Qiang Li, Ziyang Zhang, Fangfei Liu, Min Qiu, Yikai Su

Biblio References: 
Volume: 93 Issue: 8
Origin: 
Appl. Phys. Lett